June 27, 2022

สโมสร

เมื่อพูดถึง ลีกฟุตบอล ของทวีปยุโรป ก็ถือได้ว่าเป็นลีกฟุตบอลยอดนิยมที่มีผู้ชมอยู่ทั่วโลก และก็มีหลายประเทศไม่ใช่แค่ 1 ประเทศหรือ 2 ประเทศเท่านั้น ซึ่งก็ต้องบอกว่าแฟนฟุตบอลทั่วโลกชื่นชอบการที่ได้รับชมฟุตบอลของลีกยุโรป อันมาจากเหตุผลในเรื่องของมาตรฐานของการแข่งขัน และของสโมสร รวมไปถึงบรรดานักฟุตบอลดังๆ ที่จัดได้ว่าอยู่ในระดับโลก...